Yves Rocher
Oferta katalogowa
Klub lojalnościowy
Newsletter
Lista życzeń
Nasze sklepy
Moje konto
Mój koszyk
POLITYKA OCHRONY DANYCH

Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2022

Co to są dane osobowe? Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do Twojej identyfikacji. Na przykład imię, nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy lub elektroniczny, numer klienta, historia zakupów lub adres IP komputera itp. Operacja przetwarzania danych to każda operacja lub seria operacji wykonywanych na danych osobowych. Na przykład zbieranie, utrwalanie, konsultowanie, analizowanie Twoich danych osobowych oznacza przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Jaki jest cel niniejszej Polityki? Nasza firma Yves Rocher Polska z siedzibą w Warszawie, ulica Chmielna 71, KRS 0000163638, REGON 012212796, NIP 1130714684 pragnie przypomnieć o swoim zobowiązaniu do poszanowania pokładanego przez Państwa zaufania i przestrzegania regulaminów obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”). DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne: m.in. imię, nazwisko, adres, data urodzenia.
  • Dane kontaktowe: m.in. adres, numer telefonu lub adres e-mail.
  • Dane finansowe: m.in. informacje dotyczące metody płatności, numeru karty, konta bankowego.
  • Dane techniczne: m.in. dane logowania, historia przeglądania stron internetowych, użytkownik konta i hasło.
  • Dane handlowe: m.in. numer klienta, historia zakupów, informacje związane z Twoim kontem klienta i kontem w programie lojalnościowym, komentarze dotyczące naszych produktów, kategoria klienta, do której należysz, nagranie rozmów telefonicznych z naszym działem obsługi klienta.
  • Dane dotyczące zdrowia i samopoczucia: m.in. rodzaj skóry, wrażliwość skóry, alergie lub ciąża, o których prawdopodobnie poinformujesz w procesie oceny zgodności niektórych produktów, które zamierzasz kupić. W niektórych przypadkach mogą to być nawet dane medyczne, na przykład gdy otrzymujemy od Ciebie zapytania dotyczące naszych obowiązków prawnych w zakresie ochrony zdrowia związanych z produktami kosmetycznymi.
  • Dane geolokalizacyjne (z aplikacji mobilnych).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Dlaczego przetwarzamy dane osobowe? Przy każdym przetwarzaniu gromadzimy i wykorzystujemy tylko niezbędne i przydatne dane do zamierzonego celu. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy o: - Rejestracja i realizacja zamówień
- Świadczenie usługi, którą subskrybujesz
- Przetwarzanie wniosków lub reklamacji
- Zapewnienie obsługi posprzedażowej
- Odzyskanie wszelkich niezapłaconych kwot
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Jak długo przechowujemy dane osobowe? Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia każdego celu określonego w niniejszej Polityce.
Stosujemy okresy retencji danych dostosowane do każdego celu, np.: w przypadku klienta, który dokonuje zakupów na odległość, jego dane przechowujemy przez 4 lata od ostatniego zamówienia złożonego na naszej stronie, mailowo lub telefonicznie. W przypadku klientów stacjonarnych przechowujemy ich dane przez 4 lata od ostatniego zakupu.
W przypadku osób, które nie posiadają konta klienta, ich dane przechowujemy przez okres 2 lat od ostatniej interakcji z naszą firmą (np. kliknięcie w ekran subskrypcji Newslettera, udział w konkursie).
Jesteśmy zobowiązani do przechowywania informacji księgowych związanych z Twoimi zakupami przez okres 10 lat w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Czy będziesz otrzymywać oferty handlowe? Zgodnie z dokonanymi przez Ciebie wyborami możemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe i przesyłać Ci oferty handlowe, w szczególności pocztą, telefonicznie, e-mailem lub SMS-em. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Dla kogo przeznaczone są Twoje dane? Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy firmy Yves Rocher Polska, podmioty Grupy Yves Rocher, której jest częścią, a także usługodawcy, partnerzy lub inne zewnętrzne podmioty przetwarzające dane. Tymi stronami trzecimi będą strony trzecie z siedzibą poza Unią Europejską lub w krajach, dla których Komisja Europejska nie uznała odpowiedniego poziomu ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych (np. Turcja), ale w stosunku do których wdrożymy odpowiednie gwarancje.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Na czym polega ochrona danych nieletnich? Może się zdarzyć, że osoby niepełnoletnie zechcą podać swoje dane kontaktowe w celu zapisania się do Newslettera, założenia konta klienta lub zostania członkiem programu lojalnościowego.
Osoby, które nie ukończyły 16 lat, prosimy o sprawdzenie, czy mają zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) przed przekazaniem nam swoich danych osobowych. W sklepach sprawdzamy też, czy mają taką zgodę (np. obecność rodzica przy wydawaniu karty lojalnościowej w programie lojalnościowym).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Jakie dane można udostępniać w kanałach społecznościowych? Chcemy wyjaśnić, jakie informacje są udostępniane, gdy korzystasz z Facebooka za pomocą funkcji „logowania społecznościowego” i przycisku „Lubię to” zainstalowanego na naszej stronie w tym kanale społecznościowym.
Funkcja Facebooka o nazwie „logowanie społecznościowe”:
Jeżeli w celu ułatwienia założenia konta klienta w Internecie zdecydujesz się na korzystanie z konta osobistego otwartego na platformie Facebook, oznacza to, że wyraziłeś zgodę na udostępnienie nam niektórych informacji z profilu otwartego na tej platformy, na przykład: imię i nazwisko, adres e-mail i data urodzenia. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu ułatwienia założenia konta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Czy sklepy Yves Rocher stosują monitoring wideo? Sklepy Yves Rocher mogą mieć zainstalowane kamery, aby Cię chronić, ale także zapobiegać i zwalczać kradzież towarów. W tym celu możesz zostać sfilmowany, a Twój wizerunek może być przechowywany przez 30 dni, zgodnie z wymogami prawa. Zapytaj w sklepach, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące monitoringu wideo. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych? Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych, aby zapobiec ich utracie, przypadkowemu zniszczeniu, niewłaściwemu wykorzystaniu i dostępowi do nich osób nieupoważnionych. Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają środki anonimizacji, szyfrowania, ochrony informacji w systemach, powielania danych itp. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Gdzie są przechowywane Twoje dane? Zdecydowaliśmy się na wsparcie dostawców usług przechowywania danych na serwerach, którzy zobowiązują się do ich przechowywania na terenie Unii Europejskiej.
Jeżeli wyjątkowo zdarzy się, że dostawca usługi przechowywania danych będzie zobowiązany do przekazania danych poza terytorium Unii Europejskiej, zapewniamy, że wdrożony proces przetwarzania spełnia odpowiedni poziom ochrony wymagany przez Rozporządzenie (RODO), w tym m.in. postanowienia regulaminu wewnętrznego Grupy Yves Rocher
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Jakie są Twoje prawa? Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Ci szczególne uprawnienia, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia dotyczących Ciebie danych, a także prawo żądania przeniesienia przekazanych nam danych.
Masz prawo wnieść z uzasadnionych przyczyn sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub zażądać ograniczenia takiego przetwarzania.
Masz prawo w dowolnym momencie i bez uzasadnionej przyczyny wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, a także profilowania, gdy jest ono dokonywane w tym samym celu.
Masz prawo do wydania instrukcji dotyczących zapomnienia danych po Twojej śmierci.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
Jak Yves Rocher przetwarza Twoje dane osobowe za pośrednictwem aplikacji mobilnych? Gdy korzystasz z aplikacji mobilnych Yves Rocher, Twoje dane mogą być wykorzystywane w celu wysyłania Ci powiadomień lub w ramach usługi geolokalizacji.
Jeśli korzystasz z aplikacji Yves Rocher, niektóre dane osobowe mogą być gromadzone bezpośrednio przez system operacyjny Twojego telefonu komórkowego. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych odpowiednich operatorów (zwłaszcza Google, Apple lub Microsoft).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +
W jaki sposób możemy korzystać z funkcji plików cookie? Co to jest ciasteczko? Plik cookie to mały plik zapisywany i odczytywany podczas przeglądania naszej witryny. Plik cookie może być również używany podczas czytania wiadomości e-mail, instalowania lub korzystania z aplikacji mobilnej za pośrednictwem komputera, smartfona, tabletu itp. Do czego używamy plików cookie? W zależności od Twoich wyborów, celem funkcjonalności plików cookies jest: - Określenie w czasie rzeczywistym najbardziej przydatnych reklam na podstawie danych przeglądania naszej witryny - Dostarczenie treści, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom - Analiza danych o ruchu i wydajności naszej strony internetowej (statystyki, dane przechowywane na Twoim urządzeniu, wdrażanie środków bezpieczeństwa) - Świadczenie usług w związku ze stronami internetowymi kanałów mediów społecznościowych DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +